Παράβλεψη περιήγησης

Η ασφάλεια στις μεταφορές

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Για πληροφορίες μέσω SMS, κινητό τηλέφωνο
6944-728860

Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή

1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1.1. Η επιχείρηση είναι ατομική  ταχυμεταφορών (courier) με την επωνυμία «''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

 Η επιχείρηση είναι ατομική  ταχυμεταφορών (courier) με την επωνυμία «''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», στο εξής θα αναφέρεται στον παρόντα Χάρτη, χάριν συντομίας, η «Εταιρεία», έχει συσταθεί νόμιμα την 19/07/1995 με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 046834294 της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου .                                                                                                         Σήμερα εδρεύει στην Κόρινθο επί της οδού Κολιάτσου 92 και διατηρεί υποκατάστημα επί της οδού Ορφέως 125 Αθήνα .  Τα στοιχεία επικοινωνίας στα κεντρικά της  γραφεία είναι τα εξής: τηλέφωνο Τηλ.: 2103414344 – 2103478267 Fax: 2103478267, e-mail: korinthiaki1@yahoo.gr . Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.korinthiaki-metaforiki.gr  δημοσιεύονται οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους καταστημάτων.Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  είναι εφοδιασμένη με :

• Εθνική Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με αριθμό 17-068 του Μητρώου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

1.2. Ως κύριο σκοπό της η Εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της έχει : τη διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας μεταφοράς (COURIER) εγγράφων, αξιών, δεμάτων και μικροδεμάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα.

1.3. Το Δίκτυο. Η   ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ασκεί τη δραστηριότητά της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1. Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών : Για την Εταιρεία μας η παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες του συναλλασσόμενου με εμάς καταναλωτικού κοινού είναι πρωταρχικός στόχος. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτυγχάνει τη διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ειδικότερα, βελτιώνουμε συνέχεια τους χρόνους εντός των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες μας και ελέγχουμε συνεχώς το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών. Η Εταιρεία καθημερινά και αδιάλειπτα παρακολουθεί τις διενεργούμενες εργασίες και τίθενται διαρκώς νέοι στόχοι που αποβλέπουν στην ασφαλή ποιοτική παροχή σύγχρονων υπηρεσιών. Το προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας εκπαιδεύονται για την προσαρμογή τους στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται στο χώρο των ταχυμεταφορών και προκειμένου να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των πελατών μας

2.2. Ειδικότερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης : Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κατέχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά των ταχυμεταφορών. Η Εταιρεία απασχολεί περίπου 9 εργαζόμενους.

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

3.1. Υπηρεσίες : Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων με προορισμό το εσωτερικό, ταχυμεταφορές δεμάτων εσωτερικού με ή χωρίς εμπορική αξία, διακίνησης διαφημιστικών αντικειμένων χωρίς διεύθυνση, προετοιμασίας ταχυδρομικών αντικειμένων, ανταλλαγής εγγράφων, αγοράς, αντικαταβολών ακόμα και με τηλεφωνική- ηλεκτρονική εντολή.

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών παρέχονται από την ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ στους χρήστες των υπηρεσιών στο πλαίσιο της  Γενικής Άδειας της ΕΕΤΤ.

Τα διακινούμενα από την ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  αντικείμενα επιδίδονται ανάλογα με την εντολή του χρήστη και το είδος της αποστολής.

Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  διαθέτει υποδομή και δυνατότητα επίδοσης ακόμα και αυθημερόν καθώς και διαθέτει υπηρεσία μαζικών διανομών, ήτοι οικονομική διακίνηση μαζικών αποστολών (πάνω από 50) σε χρόνο από 2-5 ημέρες, κατόπιν συμφωνίας με τον χρήστη της υπηρεσίας. Το είδος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινεί η επιχείρηση ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  παρέχει βασικές υπηρεσίες ταχυμεταφορών που συνίστανται στην παραλαβή ταχυδρομικού αντικειμένου και την παράδοσή του και ενσωματώνουν τα στάδια της περισυλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διανομής του ταχυδρομικού αντικειμένου και παρέχονται σε Ελλάδα. Επίσης, προσφέρει στο εν γένει καταναλωτικό κοινό και άλλες πέραν των βασικών ταχυμεταφορικές υπηρεσίες,  οι οποίες είναι οι κάτωθι:

α) Υπηρεσία αντικαταβολής μετρητοίς

Αποστολές επί αντικαταβολή μετρητοίς σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Απόδοση των εισπραττομένων αξιών εντός 5-6 εργασίμων ημερών από την ημέρα παράδοσης.

β) Υπηρεσία αντικαταβολής με παραλαβή επιταγής

Αποστολές επί αντικαταβολή με παραλαβή επιταγής σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Επιστροφή της παραλειφθείσας επιταγής εντός 3-4 εργασίμων ημερών από την ημέρα παράδοσης

γ) Υπηρεσία σε ημέρες αργιών / Κυριακών  ή εκτός ωραρίου

Διεκπεραίωση αποστολών κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν συμφωνίας.

δ) Υπηρεσία αυθημερόν από πόλη σε πόλη

Αποστολές για αυθημερόν επίδοση αντικειμένων από Πόλεις εντός Δικτύου μας σε Πόλεις εντός Δικτύου μας.

ε) Υπηρεσία παραδόσεως Σαββάτου

δ) Πρωινή παράδοση


3.2.Οι παρεχόμενες στο καταναλωτικό κοινό υπηρεσίες και οι χρεώσεις αυτών

Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ καθώς και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας (κόστος, αναμενόμενος χρόνος παράδοσης κλπ) προκύπτουν από τον αναλυτικό τιμοκατάλογο της Εταιρείας μας, που είναι προσβάσιμος από κάθε ενδιαφερόμενο εντός της ιστοσελίδας (site) της εταιρείας ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
Οι χρήστες των υπηρεσιών της μπορούν να λάβουν γνώση του καταλόγου σε όλα τα καταστήματα του δικτύου – σημεία εξυπηρέτησης της επιχείρησης, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου αλλά και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( http://www.korinthiaki-metaforiki.gr). Το ελάχιστο περιεχόμενο του εκάστοτε τιμοκαταλόγου της Εταιρείας συμπεριλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του Κώδικα Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Αριθμό 687/328/ Απόφασης της ΕΕΤΤ – ΦΕΚ Τεύχος Β' αρ 1874/31.7.2013). την ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έχει τη δυνατότητα να αναμορφώνει ή αναπροσαρμόζει τις χρεώσεις της για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες της. Ο τιμοκατάλογος ανανεώνεται κατά διαστήματα ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς και των απαιτήσεων των καταναλωτών. Κάθε νέα ανάρτηση / δημοσίευση τιμοκαταλόγου αναιρεί τους προηγούμενη, καθιστά δε την προηγούμενη ανίσχυρη για όσες υπηρεσίες αναλαμβάνονται μετά την νέα δημοσιοποίηση και την ενημέρωση των πελατών. Ο εκάστοτε ισχύων Τιμοκαταλόγος καθώς και κάθε ανανέωση ή μεταβολή του, είτε στις χρεώσεις είτε στις παρεχόμενες υπηρεσίες, είτε στους όρους παροχής των υπηρεσιών, δημοσιεύεται στην αρχική ηλεκτρονική σελίδα (homepage) της ιστοσελίδας της εταιρείας την ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ σε διακριτή διασύνθεση (link) και στα καταστήματα του Δικτύου της Εταιρείας μας. Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις αντίστοιχες χρεώσεις παρέχονται από την ανωτέρω ιστοσελίδα της Εταιρείας, από το τηλεφωνικό της κέντρο, αλλά και από τα καταστήματα του δικτύου της.

3.3. Παραλαβή και επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών

Η  ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: α) έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αποστολέα να ανοίξει μπροστά του το δέμα ή το φάκελο και να ελέγξει το περιεχόμενο αυτού, β) έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αποστολέα έως δύο επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης προσώπου (όπως ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, στρατιωτική ταυτότητα, άδεια παραμονής), γ) πρέπει να αρνηθεί την αποστολή του ταχυδρομικού αντικειμένου σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και να ενημερώσει ανάλογα τις αρμόδιες αρχές συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ε.Τ.Τ., δ) έχει την υποχρέωση επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη στον ίδιο ή σε σύνοικο πρόσωπο, σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη, ε) οφείλει να καταγράφει στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. ενδεχόμενες απαιτήσεις του αποστολέα για ειδικούς τρόπους επίδοσης (όπως ενδεικτικά η αυθημερόν επίδοση ή η επίδοση σε διάστημα συγκεκριμένων ωρών ή η επίδοση σε μη εργάσιμη ημέρα). Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών για τις οποίες ο αποστολέας ή ο παραλήπτης επιθυμούν να ανοιχθεί το ταχυδρομικό αντικείμενο προ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παράδοσης και προ της απόδοσης στην Εταιρεία του ποσού της αντικαταβολής και των μεταφορικών σε περίπτωση χρέωσης παραλήπτη. Σε περίπτωση αποστολής με αντικαταβολή, ο παραλήπτης υποχρεούται να παραλάβει αυτή και να καταβάλει το ποσό της αντικαταβολής και τα μεταφορικά σε περίπτωση χρέωσης παραλήπτη. Το ποσό της αντικαταβολής αντιστοιχεί στην αξία του μεταφερόμενου αγαθού, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη και αποδίδεται σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα. Το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό εκδίδεται από τον δικαιούχο της αντικαταβολής χωρίς καμία εμπλοκή της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  , η οποία δεν δύναται να γνωρίζει το περιεχόμενο της αποστολής και την συμφωνία μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. Τυχόν επιφυλάξεις του μπορούν να εκφραστούν ως και κατωτέρω αναφέρονται.

Ο χρήστης/αποστολέας: α) δηλώνει εάν το αντικείμενο είναι εύθραυστο ή εάν έχει ειδική αξία ή ειδικές απαιτήσεις μεταφοράς και η Εταιρεία δύναται να ζητήσει την καταβολή πρόσθετων τελών, β) έχει τη δυνατότητα τηλεφωνικώς ή εγγράφως (π.χ. μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού μηνύματος) και εντός χρονικού ορίου και διαδικασιών που ορίζονται από την επιχείρηση ταχυμεταφορών, να αλλάζει τη διεύθυνση επίδοσης του αντικειμένου, αναλαμβάνοντας τυχόν πρόσθετη χρέωση, σε περίπτωση διαφορετικής περιοχής εξυπηρέτησης, βάσει του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης ταχυμεταφορών, γ) ενημερώνεται για τα στοιχεία επίδοσης (ημέρα και ώρα παράδοσης, ονοματεπώνυμο ατόμου που παρέλαβε κ.τ.λ. από εκπρόσωπο της Εταιρείας μετά από σχετική ερώτηση του, μέσω τηλεφώνου, email, κ.τ.λ.).

Ο χρήστης / παραλήπτης: α) έχει τη δυνατότητα να παραλάβει με επιφύλαξη το ταχυδρομικό αντικείμενο, καταγράφοντας τους σχετικούς λόγους της επιφύλαξης στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. . Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή/παραλήπτη που επιθυμεί να παραλάβει με επιφύλαξη, και ο υπάλληλος της επιχείρησης να διεκπεραιώσει το σχετικό αίτημα, παρουσία του παραλήπτη. Η δήλωση επιφύλαξης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα μιας (1) ημέρας από την παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου από τον παραλήπτη. β) έχει τη δυνατότητα, τηλεφωνικώς ή εγγράφως (π.χ. μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού μηνύματος), και εντός χρονικού ορίου και διαδικασιών που ορίζονται από την Εταιρεία να αλλάζει τη διεύθυνση επίδοσης του αντικειμένου αναλαμβάνοντας τυχόν πρόσθετη χρέωση, σε περίπτωση διαφορετικής περιοχής εξυπηρέτησης, βάσει του τιμοκαταλόγου της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

3.4. Χρόνος επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων

Συνήθης χρόνος επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή για τις αποστολές εντός πόλης. Για τις αποστολές προς τους άλλους προορισμούς αναμενόμενος χρόνος παράδοσης είναι μία (1) έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες και για δυσπρόσιτες περιοχές είναι μία (1) έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ως εργάσιμες ημέρες λογίζονται οι ημέρες της εβδομάδας από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

4. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Από την επιχείρηση δεν γίνονται αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα απαγορεύονται γενικά από την ισχύουσα νομοθεσία, όσα αναφέρονται στην ατομική σύμβαση, τα μη κατάλληλα συσκευασμένα, και σε περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης επαρκών στοιχείων αποστολέα ή παραλήπτη. Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων:

Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα, Χρήματα σε μετρητά, Συνάλλαγμα, Χρυσό σε ράβδους, Κοσμήματα, Πολύτιμα Μέταλλα, Πολύτιμους Λίθους, Βιομηχανικούς Άνθρακες και Διαμάντια, Αρχαιότητες - Έργα Τέχνης - Προσωπική Αλληλογραφία και γενικά είδη που η διακίνησή τους απαγορεύεται ή περιορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.  

5. ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Στην περίπτωση που το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνεται ο παραλήπτης με έγγραφη ειδοποίηση, επιστρέφεται το αντικείμενο στο χώρο του υπευθύνου προς παράδοση της αποστολής καταστήματος και προγραμματίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή/και τον αποστολέα. Ειδικότερα α) σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη, γίνεται έγγραφη ειδοποίηση προς τον παραλήπτη και επιστροφή του αντικειμένου σε χώρο της επιχείρησης, β) προγραμματίζεται τουλάχιστον δεύτερη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου στον παραλήπτη, γ) γίνεται επικοινωνία  τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσω (e-mail κλπ) με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, εφόσον αντιμετωπίζονται δυσκολίες στην επίδοση υπό τον όρο ότι έχουν δηλωθεί τα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας, δ) σε περίπτωση μη δυνατότητας επίδοσης ή άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει το ταχυδρομικό αντικείμενο, αυτό θα επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωση όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του. Εφόσον τελικά δεν καταστεί δυνατή η επίδοση του αντικειμένου στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενημερώνεται ο αποστολέας άμεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν με δική του χρέωση, όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του, με την επιφύλαξη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία της.

Ανεπίδοτο θεωρείται ένα ταχυδρομικό αντικείμενο για το οποίο η επιχείρηση έχει εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια επίδοσής του στον παραλήπτη, βάσει των ανωτέρω, χωρίς αποτέλεσμα.

Τα ανεπίδοτα ταχυδρομικά αντικείμενα φυλάσσονται από την επιχείρηση για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου. Η χρέωση για τη φύλαξη αυτών, η οποία γνωστοποιείται και στον αποστολέα και τον παραλήπτη, βαρύνει αυτούς εις ολόκληρον.

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής τους κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής και σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί η Εταιρεία μετά από την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα αντικείμενα που έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί εγγράφως από τον αποστολέα ότι η αξία τους είναι μείζονα των  100 €, οπότε αυτά παραδίδονται στην  Ε.Ε.Τ.Τ..

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ αποδεικνύει τη σύναψη της σύμβασης ταχυμεταφοράς και αποτελεί τεκμήριο της γνώσης και της αποδοχής των γενικών όρων ανάληψης μεταφοράς από τα εμπλεκόμενα μέρη (αποστολέα - παραλήπτη).  Το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., είναι η ατομική σύμβαση στην οποία αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διακίνησης του κάθε ταχυδρομικού αντικειμένου, τα μη αποδεκτά αντικείμενα καθώς και τα αντικείμενα που απαγορεύεται η μεταφορά τους, το δικαίωμα της επιχείρησης να μην παραλαμβάνει προς διακίνηση αντικείμενα εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρησή τους από εκπρόσωπο της επιχείρησης, οι αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, κλοπή, απώλεια και φθορά αντικειμένων και οι προθεσμίες εντός των οποίων μπορεί να τις διεκδικήσει ο χρήστης, κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με την  με αριθμό  688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 1412/10.6.2013) οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ευθύνεται η ταχυδρομική επιχείρηση, ο τρόπος διαχείρισης ανεπίδοτων ταχυδρομικών αντικειμένων και η διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ επιχείρησης και χρήστη. 

7. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια με στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, για μη προσήκουσα παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειμενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχημα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πόλεμος ή γενική ή μερική επιστράτευση κ.ά., β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση και η αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου και αυτά δεν αναγραφούν στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία και άλλα παραστατικά έγγραφα.

Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δεν ευθύνεται σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στον νόμο και στην ατομική σύμβαση, όταν παραδοθεί στον παραλήπτη το διακινούμενο ταχυδρομικό αντικείμενο, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα στην επιχείρηση το είδος, η φύση και η αξία του διακινούμενου ταχυδρομικού αντικειμένου, όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο αντίκειται ή προσκρούει στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όταν πρόκειται για ευπαθές είδος με ή χωρίς γνώση της επιχείρησης Επίσης η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν ο αποστολέας δεν έχει μεριμνήσει για την καταλληλότητα συσκευασίας της αποστολής, την οποία ο ίδιος εγγυάται κατά την ανάθεση της αποστολής, απόδειξη δε για την εγγύηση αυτή αποτελεί το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. που εκδίδεται για την αποστολή αυτή.

Η όποια ευθύνη της Εταιρείας παύει με την παράδοσή της αποστολής στον παραλήπτη της.

Επίσης η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δεν ευθύνεται και στις εξής περιπτώσεις :

• Ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ιδίως έκτακτα γεγονότα, που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των συνεργατών ή προστηθέντων της, των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεγονότος που εμπίπτει στον παρόντα όρο, η ταχυδρομική επιχείρηση θα λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα με τους όρους στο πλαίσιο του παρόντος.

• Αποδεδειγμένες εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων στο πλαίσιο των όσων αναφέρονται και αμέσως ανωτέρω.

• Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των χρηστών.

• Ενέργειες ή πράξεις που είναι αντίθετες με τους νόμους του Κράτους.

• Μη υλοποίηση της υποχρέωσης της Εταιρείας μας εξαιτίας της υπαιτιότητας ή επιθυμίας του πελάτη.

• Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος.

• Αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου προσώπου.

Επίσης η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  δεν ευθύνεται για ολική ή μερική καταστροφή ταχυδρομικού αντικειμένου στις  περιπτώσεις  του αρ. 2 της με αριθμό 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 1412/10.6.2013 ήτοι σε περιπτώσεις

• Εκτάκτου ανάγκης τις οποίες η επιχείρηση δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε να αποφύγει. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.

• Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος

• Λόγω της ιδιαίτερα ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή δέματος όπως ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα.

• Αποδεδειγμένης αμέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή του αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη.

• Αποστολών των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα ή/και τον παραλήπτη.

• Αποστολών το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες αρχές.

• Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των 6 μηνών.

• Ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη.

Ο κατά τα άνω περιορισμός της αποζημίωσης με τη χορήγηση κατ'  αποκοπή αποζημίωσης καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία και δεν ισχύει αν η παράβαση της συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο της Εταιρείας  ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της. Η Εταιρεία απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον δεν έχει υποβληθεί από το χρήστη σχετική απαίτηση εντός έξι (6)  μηνών από την κατάρτιση της ταχυδρομικής σύμβασης.

8. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες μπορούν να συναλλάσσονται με την επιχείρηση στα γραφεία της κάθε εργάσιμη μέρα, στις ώρες από 8 π.μ. μέχρι 6 μ.μ.. Τυχόν αιτήματα ή παράπονα των χρηστών υποβάλλονται στο κατάστημα με το οποίο συναλλάχθηκαν, το οποίο, θα επιλαμβάνεται του θέματος καθώς και στα κεντρικά γραφεία της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, στα οποία πρέπει ο χρήστης να απευθυνθεί στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Εταιρείας ή με σχετική έγγραφη επιστολή του εντός 6 μηνών από την ανάληψη της αποστολής ή μέσω e-mail ή μέσω ταχυδρομείου ή φαξ στα στοιχεία που αναφέρονται ως στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .Η επιχείρηση, μέσω ανάλογα με τη φύση του παραπόνου, άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη λήψη του παραπόνου, είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στον χρήστη. Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ καταβάλει κάθε προσπάθεια και ό,τι είναι κατά περίπτωση δυνατόν ώστε να είναι προσιτή η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα καταστήματα της Εταιρείας και η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτησή τους με κάθε μέσο. Επίσης το προσωπικό της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και των καταστημάτων του δικτύου της υποχρεούται στην τήρηση των επιταγών του Κώδικα Δεοντολογίας (687/328/5.4.2013 – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 1874/31.7.2013)

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

9.1. Φιλικός Διακανονισμός

Οι διαφορές που μπορεί να αναφύονται ανάμεσα στους χρήστες και στη «''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, μπορούν να επιλύονται σε πρώτο στάδιο μέσω φιλικού Διακανονισμού: Έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την επιχείρηση προκειμένου να επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς μεταξύ των δύο μερών, εντός των προβλεπομένων στον παρόντα Χάρτη (Χ.Υ.Κ.) ή και με τη σύμφωνη γνώμη των μερών.

9.2. Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών

Οι διαφορές που μπορεί να αναφύονται ανάμεσα στους χρήστες και στη ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, μπορούν να επιλύονται σε επόμενο στάδιο και από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Η επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) άτομα που ανήκουν στο προσωπικό της Επιχείρησης και από έναν (1) εκπρόσωπο των χρηστών και λειτουργεί όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του χρήστη η Εταιρεία συγκροτεί την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποτελείται από μέλη της επιχείρησης και εκπρόσωπο των καταναλωτών, ενώ στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται ή να εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ο χρήστης.

Η Εταιρεία ενημερώνει τον χρήστη για τον τόπο και το χρόνο των συνεδριάσεων της Επιτροπής και για το δικαίωμά του να υποβάλει γραπτό υπόμνημά του σε περίπτωση που κωλύεται να παραστεί.

Η διαφορά καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύεται εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος ή σαράντα (40) εργασίμων ημερών εφόσον απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία.

Οι χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, εντός χρονικής περιόδου 6 μηνών από την κατάθεση του αποστελλόμενου αντικειμένου.

10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ως εταιρεία που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες συμμορφώνεται με τις εκάστοτε διατάξεις των Κανονισμών Γενικών και Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και του ν. 4053/2012, και οποιαδήποτε  άλλη πράξη τους τροποποιεί, τους συμπληρώνει ή τους αντικαθιστά σε σχέση με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και με άλλους όρους που ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλη δημόσια Αρχή, δύναται να επιβάλει κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως σχετικά με τη συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4053/2012.               

1 ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Για τη μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή εργαζόμενος της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, στο εξής Εταιρεία, ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες ή κάποιους εξ αυτών. Η μεταφορά εγγράφων και δεμάτων από το σύστημα διεκπεραίωσης της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  διέπεται από τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Ο αποστολέας έχει ρητή γνώση αυτών των όρων και ανεπιφύλακτα τους αποδέχεται.

Άρθρο 1: Το συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) είναι μη διαπραγματεύσιμο. Συμπληρώνεται από τον αποστολέα ή από ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των μεταφερόμενων αγαθών που περιγράφονται στο έντυπο και αποδέχεται τους όρους μεταφοράς από το σύστημα της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

Άρθρο 2: Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έχει το δικαίωμα (σύμφωνα με τους περιορισμούς της ΑΔΑΕ) να ελέγξει το περιεχόμενο του δέματος ή φακέλου που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει αλλά όχι και την υποχρέωση. Αν η Εταιρεία κρίνει ότι ένα αντικείμενο είναι επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάληψή και περαιτέρω διακίνηση της αποστολής και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές. Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των παρακάτω αντικειμένων και εγγράφων: Χρήματα, Συνάλλαγμα, Χρυσό, Πολύτιμα Μέταλλα και Λίθοι, Αρχαιότητες, Έργα Τέχνης, Λαχεία, Μετοχές, Ομόλογα, Ευπαθή Τρόφιμα, Προσωπική Αλληλογραφία και γενικά είδη που η διακίνησή τους απαγορεύεται ή περιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δεν κάνει αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καθώς και αντικείμενα των οποίων ο αποστολέας αρνείται να δηλώσει επαρκή στοιχεία του ή στοιχεία του παραλήπτη που ζητούνται από τη ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

Άρθρο 3: Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια με στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, για μη προσήκουσα παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειμενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχημα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πόλεμος ή γενική ή μερική επιστράτευση κ.ά.), β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον, η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση και η αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου και αυτά δεν αναγραφούν στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία και άλλα παραστατικά έγγραφα καθώς επίσης και όσες περιπτώσεις ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην ΥΑ 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β’ 1412/10.6.2013) και στο νόμο εν γένει. 

Άρθρο 4: Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) κάθε είδος που αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο β) στο υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη, γ) το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση του, δ) τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχει στην ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ είναι ακριβή και έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο, διαφανή και αντικειμενικό, με συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων τόσο για την επεξεργασία  τους, όσο και για τη διαβίβαση τους στην Εταιρεία, ε) να καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων καθώς και οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον χρέωση απαιτηθεί λόγω της φύσης του αντικειμένου (εύθραυστο κλπ).

Άρθρο 5: Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι- φορτωτικές κλπ) μέχρι να εξοφληθεί.

Άρθρο 6: Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ αναλαμβάνει ο αποστολέας.

Άρθρο 7: Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική- ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου στο ΣΥΔΕΤΑ ως «αποστολέα»

Άρθρο 8: Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καταστροφής ή απώλειας μεταφερομένων, η ευθύνη της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  περιορίζεται στα όρια των ποσών που τίθενται με την ΥΑ 688/52/16.4.2013 και σύμφωνα με το ΧΥΚ της εταιρείας και ο χρήστης των ταχυδρομικών υπηρεσιών δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών και αποδέχεται αυτούς τους όρους ανεπιφύλακτα. Για τυχόν πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν και με τα αρμόδια καταστήματα της εταιρείας, με τα κεντρικά γραφεία της τηλεφωνικά στο 2741081789 αλλά και εγγράφως μέσω φαξ ή email. Περαιτέρω ο χρήστης των ταχυδρομικών υπηρεσιών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα και στον ΧΥΚ της εταιρείας όρια αποζημιώσεων και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωση του κατά της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές.

Άρθρο 9: Η  ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιαδήποτε αποστολή  και για οποιαδήποτε αιτία αν δεν έχει εξοφληθεί κάθε οικονομική υποχρέωση προς την ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας. Η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση προς τον δικαιούχο με ποσά αποζημίωσης που οφείλονται από αυτόν(δικαιούχο) στην Εταιρεία.

Άρθρο 10: Ο χρήστης των υπηρεσιών ρητά δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις χρεώσεις των υπηρεσιών δυνάμει του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται δυνάμει του τιμοκαταλόγου ότι η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της. 

Άρθρο 11: Για κάθε αποστολή μέσω της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  και εφόσον πρόκειται για αντικείμενα, απαιτείται η συνοδεία από τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταφορά.

Άρθρο 12: Στην περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, προγραμματίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή οριστικά η επίδοση του αντικειμένου  στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενημερώνεται ο αποστολέας άμεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν με δική του χρέωση ανάλογη του κόστους επιστροφής, με την επιφύλαξη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία της. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα μετά από 6 μήνες και θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής τους.

Άρθρο 13: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα γραφεία της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την Εταιρεία. Για επίλυση τυχόν διαφορών αυτή μπορεί να γίνει μέσω Φιλικού Διακανονισμού ή μέσω της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (ΕΔΔ) που έχει συστήσει η ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Για κάθε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της ''ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ΄΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Για όσα δεν ορίζονται στο παρόν ισχύει ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον  Καταναλωτή της Εταιρείας (ΧΥΚ), ως αναρτημένος είναι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ο χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρείας δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όσων αναγράφονται στον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον  Καταναλωτή της Εταιρείας (ΧΥΚ) και τα αποδέχεται. Για τυχόν πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια για την εξυπηρέτησή τους καταστήματα της Εταιρείας, με τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας τηλεφωνικά  αλλά και εγγράφως μέσω fax , e-mail.

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.